HomeSpecialismenVerandermanager zwakke school

Verandermanager zwakke school

Het inspectierapport is onder de maat, de sfeer in het team is slecht, er is sprake van een veranderende leerling/ouderpopulatie. Na uitvoering van een documentenanalyse en kwaliteitsrapportage stelt ze een verbeterplan op. Het verbeterplan bevat acties op alle niveaus binnen de school (groepen, interne begeleiding, directie).  De acties krijgen vorm in verdere professionalisering, cultuurverandering, communicatie verbetering en praktijk ondersteuning van de leerkrachten in de groepen.

Inmiddels heeft Monique Rosens op een aantal zwakke scholen, zowel in het PO als in het SBO, aansprekende successen bereikt met haar aanpak. Binnen 1 jaar zijn deze scholen van (zeer) zwak naar het basisarrangement gegroeid.

Aanbod: een totaal ondersteunend pakket van analyse tot en met scholing en ondersteuning in de groepen.

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.