HomeSpecialismenPersoneelsbeleidHoe smelt een ijsberg?

Hoe smelt een ijsberg?

Heeft u te maken met een crisissituatie (sense of urgency?),  wilt u verandering in uw team,  heeft u last van leerling daling, of bent u zelf de verandering in het team als nieuwe directeur?  Laat dan de ijsberg die er is smelten.

Een ijsberg smelt alleen door de warmte die samenwerking veroorzaakt!!

Monique Rosens is gespecialiseerd in het geven van teamtrainingen, met als doel samenwerking in (problematische) teams te creëren om daarmee problemen binnen een organisatie duurzaam het hoofd te bieden. 

Zij kan ondersteuning bieden bij:

  • Het komen tot een gezamenlijke visie en missie binnen een school
  • Fusietrajecten
  • Verbindende communicatie
  • Het terugdraaien van leerling daling stijging van het aantal leerlingen, ook in deze tijd!
  • Onderscheidend te zijn als school in vergelijking met omliggende scholen
  • Klantgerichtheid
  • Merkdenken
  • Aanpassen van het onderwijs na herstructurering in vernieuwingswijken
  • Het elkaar leren aanspreken, het grootste probleem van leidinggevende en professionals onderling

 

 

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.