HomeSpecialismenPersoneelsbeleidHet topje van de ijsberg zie je ...de rest niet?

Het topje van de ijsberg zie je ...de rest niet?

 Herkenbaar voor u als probleem?

  • Ziet er tegenop uw medewerkers aan te spreken?
  • Heeft u uw cyclus gespreksvoering op de rit maar bent u nog niet gestart met beoordelingsgesprekken`/
  • U wilt de relatie goed houden, maar toch ook medewerkers op de afspraken wijzen?

Binnen een organisatie zijn er diverse gesprekken die gevoerd worden met leerkrachten. De zogeheten doelstellingsgesprekken, voortgangsgesprekken, onderwijskundige gesprekken, functionerings-- en steeds vaker beoordelingsgesprekken worden steeds vaker met leerkrachten gevoerd. Van u als directeur wordt hierbij verwacht: ondernemerschap, klantgerichtheid, resultaatverantwoordelijkheid, samenwerking, relationele sensitiviteit, humor, geduld en een grote vaardigheid in het vastleggen van gespreksverslagen voor het dossier. Het is dan ook geen wonder dat de gespreksvoering en vastlegging daarvan niet bij iedereen ' aan komt waaien'. Gerichte coaching/training door een ervaringsdeskundige met veel gevoel voor relationele sensitiviteit zoals Monique is hier pure noodzaak.

Goed personeelsbeleid heeft voor Monique als belangrijkste opbrengst dat er een intrinsieke motivatie groeit  om ' in beweging te komen en te blijven'. Monique stelt altijd de vraag tijdens haar coaching: "waar komt u uw bed vooruit?" Zij stimuleert de gecoachte zijn/haar ontwikkelingsmogelijkheden te zien en te specificeren. Ze is vooral gericht op persoons- en loopbaangerichte competentieontwikkeling- met name coachen onder de waterlijn: (zelfbeeld, normen en waarden, eigenschappen en motieven). Hierdoor wordt wordt de coaching meer persoonsgericht, blinde vlekken worden zichtbaar. De gecoachte leert zichzelf beter kennen en leert te beseffen en begrijpen hoe en waarom anderen op hem reageren om vandaar uit zichzelf te willen ontwikkelen.

Ze hanteert hierbij de volgende modellen ;

  • STARR werkwijze
  • afname DISC analyse
  • 360 graden feedback
  • verbindende communicatie (feedback-feedforward en besluitvorming.

Monique wordt veel gevraagd om directeuren, Intern begeleiders en leerkrachten te coachen. Tevens wordt haar hulp vaak ingeroepen bij ; 'disfunctionerende' personeelsleden. Door haar daadkrachtig handelen met veel gevoel voor de persoon in de relatie, wordt ze vaak getypeerd als 'excellente coach'.

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.