HomeSpecialismenOpbrengstgericht WerkenOpbrengstgericht Werken met hoogbegaafden

Opbrengstgericht Werken met hoogbegaafden

Het werken met hoogbegaafden in een klas behoeft extra aandacht. In de praktijk hebben veel scholen plusklassen en komen leerkrachten toe aan 'extra hulp, verdieping' aan de zogeheten zorgleerlingen die de stof moeilijk vinden. Veelal blijven de de A+ leerlingen achter in de juiste aanpak, uitdaging van de leerkracht. Leerkrachten komen er simpelweg niet aan toe en de leerling past zich vaak aan. (onderpresteren). Uit recente onderzoeken is gebleken dat veel problemen die (hoog)begaafde kinderen in hun schoolloopbaan ondervinden zijn te herleiden tot een niet passend aanbod vanaf het begin van hun schoolloopbaan. Kleuters blijven een lastige doelgroep binnen scholen. Voor kleuters met een grote ontwikkelingsvoorsprong geldt dat nog eens extra. En kleuters vormen het praktijkspecialisme van Monique!

Het organiseren van passend onderwijs voor hoogbegaafden kan alleen lukken als leraren, vanaf het begin en met elkaar als team, afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen:

  • signalering bij de instroom van een kind
  • signalering op advies van ouders
  • signalering tijdens de schoolloopbaan
  • signalering bij onderpresteren
  • plan van aanpak
  • organisatie in de klas
  • versnellen
  • compacten en verrijken
  • plusklas (apart of samen?)

Voor meer informatie kunt u terecht bij Monique Rosens.

 

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.