HomeSpecialismenOpbrengstgericht WerkenHoe werkt opbrengstgericht werken met kleuters?

Hoe werkt opbrengstgericht werken met kleuters?

Leerkrachten van groep 1 en 2 zijn de laatste jaren opnieuw in opspraak door het feit of ze nu teveel of te weinig aan spelend leren doen met kinderen. Er is de laatste jaren meer aandacht voor gerichte cognitieve aspecten, voorbereidende lees/taalactiviteiten en voorbereidende rekenactiviteiten om opbrengsten te verhogen.

Effectief onderwijs bij kleuters is een balans tussen effectief, beredeneerd, doelgericht onderwijs en ontwikkelingsgericht onderwijs. Op een hele dag is het een uitdaging voor de leerkracht om deze twee vormen zo te plannen dat deze balans ontstaat.

Belangrijke elementen voor goed kleuteronderwijs zijn:

  1. Doelgericht werken
  2. Goed aanbod
  3. Tijd en extra tijd
  4. Instructie
  5. Differentiëren (convergent)
  6. Monitoren

Leerkrachten ondervinden problemen bij de volgende onderdelen:

  • Doelen om te zetten in een groepsplan
  • Tijd en extra tijd te organiseren in een dagplanning
  • Een kleine kring te koppelen aan de zogeheten werklessen (WL)
  • Het werken in drie niveau groepen

Monique ziet helaas teveel kleuterklassen vol hangen met 30 dezelfde producten van kinderen, gemaakt in de zogeheten werkles. Daarnaast moet iedere kleuter om de oog-handcoördinatie te oefenen b.v met een kralenplank werken. De belangrijkste vraag is hierbij is :'waarom doe ik de dingen zoals ik ze doe, en als ik vind dat ik ze juist zijn, doe ik ze vervolgens op de juiste wijze?'

Deze discussie gaat Monique graag met u aan, waarbij ze vol zit met praktische tips om tot verbetering te komen!

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.