HomeSpecialismenOpbrengstgericht Werken

Opbrengstgericht Werken

Steeds meer scholen werken aan Opbrengstgericht, Opbrengstverhogend of Resultaatgericht onderwijs. Men weet vaak wel WAT te doen, maar loopt vast in de uitvoering; het HOE. De voorwaarden om te starten zijn ook vaak onvoldoende gerealiseerd om effectief en efficiënt Opbrengstgericht Onderwijs uit te voeren. Verder blijkt regelmatig dat de nieuwe rollen van de directeur, Intern begeleider en/of bestuurder doordacht zijn en is er geen sprake van een ketenversterking.

Door heel gericht met verschillende kijkwijzers in de klas te observeren kan men al snel constateren hoe het is met het klassenmanagement, pedagogisch klimaat of instructievaardigheden van de leerkracht(en). Op basis daarvan is gerichte verbetering van het onderwijsleerproces op individueel niveau zeer goed mogelijk. Door de analyse op teamniveau te hanteren is het mogelijk om op teamniveau tot aanbevelingen te komen. Naast de kijkwijzer is een documentenanalyse een veel gebruikt onderdeel die Monique hanteert. Deze werkwijze maakt de school 'inspectie- proof', wat zowel voor het team, de IB-er, de directeur als bestuurder zeer plezierig is.

Monique geeft regelmatig lezingen, trainingen en coaching over Opbrengstgericht werken in het land. De opdrachtgevers zijn zowel scholen in het Primair onderwijs, Speciaal Basisonderwijs as het `speciaal onderwijs. Dit zijn zowel scholen in het Primair onderwijs, Speciaal Basisonderwijs als het Speciaal Onderwijs. Ook bij het voortgezet (speciaal) onderwijs wordt men nieuwsgierig.

En dat is maar goed ook.

vakbekwaam zijn en vakbekwaam blijven

Een evidence- based denkkader voor goed opbrengstgericht onderwijs.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Opbrengstgericht Werken met hoogbegaafden

Opbrengstgericht werken met hoogbegaafden

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Hoe werkt opbrengstgericht werken met kleuters?

Hoe werkt Opbrengstgericht werken met kleuters?

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.