HomeSpecialismenIntegraal Kindcentra en Brede scholenWaarom zijn Intergraal Kindcentra wenselijk?

Waarom zijn Intergraal Kindcentra wenselijk?

Een Integraal Kindcentrum (IKC)  valt onder de paraplu van de zogeheten Brede Scholen. In de kern gaat het bij een kindcentrum 0-13 jaar om het kunnen organiseren van optimale ontwikkelingskansen en talenten bij kinderen. Kinderen hebben de natuurlijke drang tot ontwikkeling maar vragen daarbij om een herkenbare en eenduidige aanpak. Ouders ervaren dat opvang, peuterspeelzaalwerk en het onderwijs niet altijd goed op elkaar aansluiten en het Kindcentrum  biedt hierin een mogelijkheid tot verbetering. Daarbij wordt ouders tevens de kans gegeven werk en opvoeding eenvoudiger te combineren.

Een betere afstemming van onderwijs en opvang brengt meer rust in de dagindeling van kinderen en hun ouders. Onderwijs en opvang kunnen dan een inhoudelijke en pedagogische verbinding leggen, die zorgt voor veiligheid, stabiliteit en continuïteit.

De kenmerken van een Integraal Kindcentrum bestaan uit:

  1. Er wordt gewerkt met een gemeenschappelijke visie op pedagogische en educatief gebied,
  2. Er is sprake van een doorgaande ontwikkelingslijn van 0-13 jaar
  3. Er is sprake van een Breed aanbod
  4. Er is sprake van opvang en onderwijs de hele dag, het hele jaar door
  5. Er is sprake van een team met een organisatie
  6. Er is sprake van een eenduidige en gezamenlijke communicatie met ouders

 

 

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.