HomeSpecialismenIntegraal Kindcentra en Brede scholenWaarom nieuwe Tijden in onderwijs en opvang?

Waarom nieuwe Tijden in onderwijs en opvang?

 Schooltijden

Het onderwijs en de opvang veranderen omdat de samenleving verandert. Onderwijs en opvang bieden de mogelijkheid om de schooltijden zó aan te passen dat deze voor ouders en kinderen optimaal zijn. Optimaal voor ouders betekent dat de ouders in staat zijn maximaal maatschappelijk mee te doen in arbeid, sport, verzorging, huishouden en sociale netwerken. Optimaal voor kinderen betekent dat de dag verdeeld wordt in instructie tijden, creatieve tijden en sportieve tijden.

Een eerste stap is het invoeren van andere Schooltijden. Hierbij worden er drie modellen onderscheidden:

  1. Het 5 gelijke dagenmodel met onderwijs van 8.30-14.30 uur (meerdere varianten zijn hierbij mogelijk)
  2. Het bioritme model met een verlengde middagpauze
  3. Het 7 tot 7-model

Een uitdaging hierbij is de tijden van de kinderopvang aan te passen aan de tijden van het onderwijs, zodat het organiseren van gezamenlijke activiteiten vergemakkelijkt wordt. De werkwijze binnen de kinderopvang en het onderwijs wordt steeds meer op elkaar afgestemd, zodat er sprake is van een eenduidige pedagogische visie en benadering. Er wordt naar behoefte kinderopvang geboden. De activiteiten binnen kinderopvang zullen meer aansluiten bij de thema’s die in het onderwijs spelen.Dit leidt tot betrokkenheid en stimuleert de motivatie van kinderen.

 

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.