HomeSpecialismenIntegraal Kindcentra en Brede scholenHoe vorm ik een Integraal kindcentrum ?

Hoe vorm ik een Integraal kindcentrum ?

Een belangrijke voorwaarde om te starten met een vorming van een Integraal Kindcentrum is een omslag in het denken creëren. Van binnen naar buiten gaan kijken is noodzakelijk.  "Wat zijn de noden van de kinderen en ouders eigenlijk? Aan welke diensten hebben zij behoefte? Hoe kunnen scholen, peuterspeelzalen en opvanginstanties daaraan dienstbaar zijn?"

Monique heeft zich in de afgelopen jaren als leidinggevende beziggehouden met het initiëren, vorming van een visie op en zoeken naar de juiste samenwerking tussen verschillende disciplines om te komen tot een Integraal Kindcentrum.  Mede door de gedrevenheid als directeur, haar ambitie en daadkracht is deze school (Brede school) in staat geweest om zich te ontwikkelen tot een Integraal Kindcentrum. Hierbij heeft het vele overleg met en het luisteren naar ouders uit verschillende gremia een grote waardevolle bijdrage gehad.

Zij kan ondersteuning, advies en begeleiding geven op het gebied van:

 • Het nemen van initiatief tot vorming van een `integraal kindcentrum
 • Het ontwikkelen van een projectplan
 • Aansturing en verantwoordelijkheden
 • Programma van eisen voor een Integraal kindcentrum
 • Ambitieniveau van samenwerking
 • Doorgaande ontwikkelingslijn pedagogisch en educatief
 • Flexibilisering van schooltijden
 • Huisvesting
 • Digitalisering in een Integraal Kindcentrum
 • Personeel en organisatie
 • Nieuw merk en huisstijl
 • Creëren van draagvlak; naar een team
 • Communicatieplan
 • Juridische samenwerking

 

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.