HomeSpecialismenIntegraal Kindcentra en Brede scholenHoe implementeer ik Andere Schooltijden?

Hoe implementeer ik Andere Schooltijden?

Het implementeren van Andere Schooltijden is een proces waarbij ouders zeer nauw betrokken zullen moet worden. De meeste scholen nemen een jaar de tijd om Nieuwe Schoolrijden te implementeren. Zij maken daarbij vaak gebruik van externe ondersteuning om thema-avonden te verzorgen aan ouders en medezeggenschapsleden. Tevens biedt externe ondersteuning de mogelijkheid juiste informatie -en voorlichting aan personeelsleden te verschaffen.

Monique kan u hierbij met ervaring uit eigen praktijk ondersteuning bieden bij b.v. onderstaande vragen:

  • Welk model Andere Schooltijden is werkzaam voor mijn school?
  • Wat is er nodig om de ontwikkeling te versnellen en van wie vraagt dit actie`/
  • Wat is er nodig om tot implementatie van Andere Schooltijden te komen?
  • Wat mag ik vragen van de kinderopvanginstantie?
  • Welke gevolgen heeft Andere Schooltijden voor de vakanties?
  • Hoe is het leren georganiseerd in het nieuw gekozen model?
  • Wat vinden de leerkrachten van het nieuw gekozen model?
  • Hoe regel ik dat de leerlingen voldoende uren maken over 8 jaar?
  • Hoe regel ik nu de tussenschoolse opvang?

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.