HomeSpecialismenIntegraal Kindcentra en Brede scholen

Integraal Kindcentra en Brede scholen

Monique Rosens heeft veel praktijkervaring (ruim 8 jaar) in het opzetten van een Brede School, vorming van dagarrangementen en het opzetten van een Integraal Kindcentrum. Vanuit haar visie en passie is ze ervan overtuigd dat door samenwerking tussen verschillen de disciplines beter gewerkt kan worden aan het vergroten van ontwikkelingskansen en talenten van kinderen, het bieden van een sluitende dagopvang en het versterken van sociale cohesie in de wijken.

Zij kan scholen en andere instanties advies en ondersteuning bieden bij :

 • het opzetten van een Brede School of Integraal Kindcentrum (initiatief,voorbereiding, visie ontwikkeling)
 • het ontwerpen en implementeren van andere schooltijden
 • versterking van de samenwerking tussen verschillende disciplines (samenwerking, programma afstemming, huisvesting)
 • Visievorming Integraal Kindcentrum (aanleiding, doel, op zoek naar medestanders)
 • Opstellen van een visiedocument
 • Uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek
 • Opstellen van een projectplan
 • Opstellen programma van eisen, samenwerkingsbijeenkomst, project coördinatie, projectbegroting, onderlinge formele afspraken, e.d.
 • Afname QuickScan financiële haalbaarheid personeel en overige kosten
 • Huisvesting (visievorming op gebouw, programma van eisen, locatie, gebouwtype, projectfasering)
  het opzetten van een doorgaande lijn tussen Peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en de groepen 1 en 2 (inhoudelijk aanbod, organisatie)
 • Afstemming en uitwerking samenwerkingsvorm en organisatorische aansturing (juridische samenwerking, opstellen van profielschetsen voor diverse functies, zoeken naar geschikt personeel, activiteitenprogramma, gezamenlijk marketing- en communicatiebeleid, ontwikkeling intern communicatiebeleid)

  In de praktijk heb ik als directeur van een school én als projectleider Integraal kKndcentrum ervaren hoe het realiseren van een Brede school en Integraal Kindcentrum tot stand komt.

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Waarom nieuwe Tijden in onderwijs en opvang?

innovatie kan alleen maar aansluiten op de behoeften van mensen, als die mensen zelf het heft in handen nemen.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Hoe implementeer ik Andere Schooltijden?

Een balans tussen inspannen en ontspannen

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Waarom zijn Intergraal Kindcentra wenselijk?

Een nieuwe visie op leren en ontwikkelen van kinderen en om verspillingen tegen te gaan in onderwijs en opvang.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Hoe vorm ik een Integraal kindcentrum ?

Een Integraal Kindcentrum is een onderwijsvernieuwing die verloopt in fasen die allen doorlopen dienen te worden.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.