HomeSpecialismenEffectieve communicatie

Effectieve communicatie

Veel processen en innovaties strandden in organisatie doordat er geen sprake is van een effectieve communicatie. Er is geen sprake van gezamenlijke teamcommunicatie, er zijn onderhuidse conflicten, er is weinig vermogen tot verandering en/of bereidheid van mensen. Het ontbreekt aan gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel voor de school. Daarnaast is ook de communicatie naar buiten gericht weinig effectief. Ouders worden niet gehoord of te laat, klantgerichtheid is een vies woord.

Monique Rosens verzorgt veel teamtrainingen om het onderling vertrouwen professionaliteit en kwaliteit van  teams te verhogen:

  • Aspecten van ontwikkeling van persoonlijk -en team functioneren ( naar persoonlijke ontwikkeling en naar een professionele organisatie) en de attitudes die daarbij horen.
  • Het verbeteren van team functioneren. Hoe persoonlijk gedrag en functioneren bijdragen, c.q. afbreuk doen aan team  functioneren.
  • Teambuilding: het verbeteren van de onderlinge band binnen de collega's, het herstellen van onderling vertrouwen, het bevorderen van de onderlinge samenwerking en daardoor leveren van hogere gezamenlijke prestaties.
  • Het geven van intervisie; verbeteren van het leren van en met elkaar in een veilige omgeving.
  • Externe communicatie: het verbeteren van de communicatie met de ouders door m.n. 'klantgericht gedrag' van de teamleden te verbeteren.

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.