HomeSpecialismenCrisisbeheersing, Calamiteitenaanpak

Crisisbeheersing, Calamiteitenaanpak

Scholen worden steeds vaker geconfronteerd met calamiteiten, zoals geweld tegen leerlingen en leraren, bedreigingen, ontucht, racisme, ongelukken en moord. Daarnaast kunnen scholen geconfronteerd worden met plaatselijke rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede in 2000, waarbij ook kinderen zijn omgekomen.  Tenslotte kunnen scholen getroffen worden door brand of ander groot onheil van buiten waardoor van de ene op de andere dag het gebouw onbruikbaar is en er direct een draaiboek moeten klaar liggen om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen.

Aan de hand van eigen praktijkervaringen met bovenstaande casussen verzorgt Monique Rosens trainingen voor management en/of bestuurders. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • Veiligheid en pedagogisch klimaat op school: omgaan met extreem gedrag van leerlingen en/of ouders
  • Noodzaak en aanwezigheid van een draaiboek (opstellen van een draaiboek)
  • Opstellen van veiligheidsbeleid dat voldoet aan de wettelijke verplichtingen
  • Werken met een crisisteam
  • Rol van de media en de verantwoordelijkheid van de school
  • Hoe te handelen direct na een calamiteit of incident
  • Herstel en nazorg

 

 

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.