HomeSpecialismenBesluitvorming

Besluitvorming

Vergaderen is een van de grootste ergernissen van het onderwijspersoneel omdat het vaak als niet effectief en inefficiënt beleefd wordt. Immers, zelden gaat het over de onderwijsinhoud en ook worden de genomen besluiten lang niet altijd door alle deelnemers uitgevoerd. Het is ook zelden efficiënt, omdat vaak alle leerkrachten betrokken worden bij allerlei zaken waar ze geen directe invloed op hebben, belangstelling voor hebben of simpel weg geen kennis van hebben. In een cultuur van ‘overal over meepraten’ worden allerlei beheersmatige kwesties over het team gestort, alle praktische zaken van alle groepen gezamenlijk besproken en wordt ook nog verwacht dat iedereen zich inzet voor een veelheid aan buitenschoolse activiteiten met de daarbij behorende besprekingen over schoolvoetbal, musicals, Sinterklaasviering, Suikerfeest, etc. 

Sociocratie en Sociocratische besluitvorming

Ontstaan In 1970 voerde Gerard Endenburg, eigenaar van een elektrotechniek bedrijf in Rotterdam, inzijn bedrijf een nieuwe vorm van overleg in: de sociocratische kringstructuur. Acht jaar later richtte hij  het Sociocratisch Centrum op: http://www.sociocratie.nl/.

Doel

Met de sociocratische Kringorganisatie Methode (SKM) kunnen organisaties een aantal hardnekkige organisatieproblemen aanpakken. Denk aan: oeverloos vergaderen;  mentaal verzuim (ja zeggen...nee doen); de kloof tussen management en medewerkers (wij-zij); een gebrekkige afstemming van werkprocessen; een medezeggenschap die conflicten oproept .

Wat is sociocratie? 

 Sociocratie is een model van samenwerken en samenleven, dat is gebaseerd op de gedachte dat mensen gelijkwaardig zijn.’ De naam komt van de Latijnse en Griekse woorden socius dat medemens betekent en kratein, dat regeren betekent. Sociocratische besluitvorming betekent daarmee: de medemens regeert.

Wilt u meer informatie of referenties van scholen die werken met sociocratie en ondersteuning hebben gehad van Monique Rosens?

Bel gerust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.