HomeSpecialismen Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Veel scholen kampen met een (te) hoog verzuim (>6%). Schooldirecteuren vinden het lastig om personeelsleden aan te spreken op hun verzuimgedrag.   

        ‘ Ziek is ziek’, wordt vaak als geaccepteerd excuus gezien. Er zijn grote verschillen tussen scholen als het om verzuim percentages gaat. Verzuim blijkt sterk beïnvloedbaar door de schoolleiding. Een laag verzuim (<6%) is voor bijna iedere school haalbaar en zeer wenselijk voor de continuïteit van het onderwijs en het welbevinden van het personeel. Een laag verzuim levert betere onderwijsopbrengsten op en een lagere werkdruk!

Aanbod:

  • Uitvoeren van een diagnostisch welzijnsonderzoek  met analyse en aanbevelingen
  • Coaching van de directeur in aanpak verzuimpreventie
  • Training verzuimmanagement leidinggevenden en/of teams (belang en noodzaak, oorzaken voor ziekteverzuim, taken en verantwoordelijkheden, rol leidinggevenden, casuïstiek, re-integratie , gespreksvaardigheden

Zowel als schooldirecteur / centraal directeur en als zelfstandig adviseur heeft Monique een ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van verzuimbeleid. In alle gevallen is het gelukt om het verzuimpercentage binnen 2 jaar terug te brengen naar 6% of lager.

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.