HomeProjectenProfessionalisering teams

Professionalisering teams

Passie, Plezier en Energie d.m.v. plezierpijlers

Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, welzijnsbeleving en werkplezier op de van Hoogstratenschool in Den Haag.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Begeleiden van het innovatietraject Eigenaarschap

Begeleiden van het innovatietraject Eigenaarschap met als doel kinderen mede-eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Het verbeteren van arbeidsomstandigheden, welzijnsbeleving en werkplezier.

Gerichte scholing door het organiseren van studiedagen gericht op het verbeteren van arbeidsomstandigheden, welzijnsbeleving en vergroten werkplezier schoolteam en directie Koningin Emmaschool.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Ondersteuning bij het opzetten van Veiligheidsbeleid

Het algemene doel van veiligheidsbeleid is het creëren van een veilige leefomgeving: leerlingen, personeel en ouders ervaren een positief schoolklimaat.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Teambuilding en teamfunctioneren

In de maanden januari, maart en april 2013 verzorgt Monique teamstudiedagen voor meerdere scholen van het bestuur Lauwers en Eems.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

"Op weg naar de Toekomst"

Het verzorgen van communicatietrainingen met de focus gericht op de toekomst en met elkaar in een professionele leeromgeving.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Verzorgen van een tweedaagse over Communicatie

Verzorgen van een tweedaagse aan een voltallig team met het thema "Interne en Externe Communicatie".

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Opstellen en uitvoeren van een Plan van Aanpak als gevolg van een Diagnostisch welzijnsonderzoek

Opstellen en uitvoering van een plan van aanpak (n.a.v. diagnostisch welzijnsonderzoek)

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Scholing directeuren

Scholing directeuren

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Teamprofessionalisering

Teamprofessionalisering

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Verbeteren van arbeidsomstandigheden en welzijnsbeleving van teamleden.

Verbeteren van de arbeidsomstandigheden en welzijnsbeleving van teamleden.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Studiedag Speciaal Basisonderwijs de Indon

Studiedag Speciaal onderwijs de Indon.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.