HomeProjectenOpbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken

Het verzorgen van Interne Audits

Het verzorgen van Interne audits (kwaliteitsmeting)

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Ontwikkelen van schoolbeleid, implementatie en scholing t.b.v. (hoog)begaafde leerlingen

Ontwikkelen van schoolbeleid, implementatie en scholing t.b.v. (hoog)begaafde leerlingen tot het profiel “excellente school” binnen de Koningin Emmaschool.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Verzorgen van een interactieve workshop DIM-onderwijs op een Daltonschool

Het verzorgen van een interactieve workshop aan de teamleden van o.b.s. De Vlinderboom te Ermelo.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Uitvoering plan van aanpak van Hoogstratenschool

Opbrengsten verhogen door het uitvoeren van onderdelen van het plan van aanpak op de van Hoogstratenschool

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Opbrengsten verhogen in groep 8

Het verhogen van opbrengsten in groep 8.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Van predicaat zwak naar basisarrangement!

Ondersteuning en begeleiding van het team, de Intern begeleider en directeur bij het behalen van het basisarrangement van de inspectie.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Themabijeenkomst 'charcaterbuilding' in relatie tot begaafdheid

Een themabijeenkomst over begaafdheid in relatie tot de characterbuilding van Avis Glaze voor onderwijsdirecteuren en Intern begeleiders.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Het maken van een film "good-practise"

Het maken van een film met "good-practise' voorbeelden binnen stichting L&E.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Conferentie DIM bij kleuters (2 en 3) en intervisie

Scholing aan twee onderwijsteams (Eemsmond en de Marne) DIM bij kleuters en de intervisie methode.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Cursusmiddag (1) implementatie DORR bij kleuters

Het begeleiden en ondersteunen van de implementatie van DORR bij de groepen 1 en 2 (dagelijks observeren, registeren en rapporteren van kleuters) binnen de visie van de St. L&E.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Studiemiddag Directeuren en Interne Begeleiders, Veghel

Directeur als onderwijskundig leider Intern begeleider als coach

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Verdiepingscursus klassenmanagement en Directe Instructie Model(DIM)

In januari heeft Monique een verdiepingscursus aangeboden aan een team leerkrachten in het westen van het land over de onderwerpen Klassenmanagement en Directe Instructie Model (DIM).

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Conferentie DIM bij kleuters (1)

Conferentie DIM bij kleuters

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Lezing Opbrengstgericht Werken SBO KOLOM Amsterdam

Lezing Opbrengstgericht Werken SBO KOLOM Amsterdam 9 oktober 2012.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Training leiderschap Opbrengst Gericht Werken Veghel

Training Opbrengsgericht Leiderschap Bij SKIPOV in Veghel

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Uitvoeren van een Interne audit voor VCO

Uitvoering van een Interne audit in samenwerking met WSNS en VCO

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Uitvoering van controle audits stichting Lauwers en Eems

Uitvoering van controleaudits binnen de stichting Lauwers en Eems

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Opstellen en uitvoering verbeterplan Zwakke school

Opstellen en uitvoeren verbeterplan van een zwakke school

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Workshop Opbrengstgericht werken Basisschool de Wizard

Workshop Opbrengstgericht Werken basisschool de Wizard in Deventer.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

Masterclass Opbrengstgericht Besturen.

Masterclass Opbrengstgericht Besturen.

Lees verder
Monique Rosens Consultancy

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.