HomeProjectenContinue verbeteren van processen

Continue verbeteren van processen

We worden in deze 21e eeuw geconfronteerd met een aantal nieuwe uitdagingen. Het is niet meer haalbaar om met de traditionele manier van lesgeven in het onderwijs deze uitdagingen te lijf te gaan. Er is een nieuw recept nodig.

De Core-business van een school is leren. Als je naar de verschillende organisatie van het onderwijs kijkt, gebeurd dit nog te weinig. Er wordt te weinig gedeeld en te weinig geopenbaard. Dit vraagt om ander gedrag.

Hiervoor is nodig:

  1. een gezamenlijke verantwoordelijkheid
  2. gericht op participatie van iedereen
  3. aanpassing van regels en structuren
  4. leren van andere organisaties

Dit vraagt dus een lerende houding van scholen om in te spelen om processen te kunnen verbeteren. LEAN en Jay Marino geven richting, een stappenplan en technieken om de cultuur van een basisschool hierin te helpen en te ondersteunen. Monique Rosens zoekt samen met scholen naar het juiste recept op maat om deze uitdagingen aan te gaan in de 21 eeuw.

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.