HomeMonique Rosens ConsultancyMonique Rosens

Monique Rosens

Monique Rosens heeft sinds 2004 als  directeur van meerdere scholen gewerkt binnen de Stichting Consent voor openbaar onderwijs in Enschede. Zij is zeer succesvol gebleken in het opzetten van een Brede school. Ook heeft zij het opbrengst gericht werken binnen haar eigen organisatie en binnen andere organisaties in de praktijk neergezet. Daarnaast is het verbeteren van het schoolimago door internal branding een specialisme van haar geworden. Tenslotte is zij als coach ‘ on the job’ binnen en buiten Consent voor  directeuren en leerkrachten een veel gevraagde adviseur geweest. Deze ervaringen vormden voor haar de basis om in 2011 een voorzichtige start te maken met haar eigen bedrijf Monique Rosens Consultancy. Door het grote succes hiermee is Monique vanaf  1 augustus 2012 volledig werkzaam als zelfstandig adviseur/coach/trainer.

Missie:

Monique is relationeel sensitief, resultaatgericht, innovatief en daadkrachtig  en vindt passie, plezier en energie in de omgang met mensen het belangrijkste in haar werk. Met veel gevoel voor de ontwikkeling van de specifieke school bereikt zij samen met de leerkrachten en de directie de vastgestelde doelen van haar opdracht. Transparant en resultaatgericht houdt zij samen met haar opdrachtgever ‘ de vinger aan de pols’.

Ze  heeft uitstekende resultaten behaald met: 

 • de groei van het leerlingaantal  bij herstructurering van wijken,
 • opbrengstgericht werken binnen de hele school
 • de begeleiding van directie bij de verbouwing van de school
 • het implementeren van effectieve vormen van besluitvorming
 • het verbeteren van interne en externe communicatie binnen schoolteams
 • het fors terugbrengen van verzuim van leerkrachten en oop-ers
 • de implementatie van een continurooster
 • het opzetten van een integraal kindcentrum
 • het binnen 2 jaar terugbrengen van een zeer zwakke school naar het basisarrangement
 • het coachen van directeuren
 • het op basis van klassenbezoeken trainen van IB-ers en leerkrachten in de verbetering van het onderwijsleerproces
 • opbrengstgericht werken met kleuters (Hier ligt een grote praktijkdeskundigheid bij Monique )
 • het verrichten van interne audits in de school en op basis daarvan verstrekken van een heldere analyse en aanbevelingen gericht op het 'inspectie - proof' maken van de hele organisatie
 • het begeleiden van disfunctionerende leerkrachten naar verbetering of afscheid van de organisatie

 

 

   

 

 

 

 

     

   

 

 

 
 

 

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.