Monique Rosens Consultancy

Waarom nieuwe Tijden in onderwijs en opvang?

innovatie kan alleen maar aansluiten op de behoeften van mensen, als die mensen zelf het heft in handen nemen.

Lees verder

Hoe implementeer ik Andere Schooltijden?

Een balans tussen inspannen en ontspannen

Lees verder

Waarom zijn Intergraal Kindcentra wenselijk?

Een nieuwe visie op leren en ontwikkelen van kinderen en om verspillingen tegen te gaan in onderwijs en opvang.

Lees verder

Hoe vorm ik een Integraal kindcentrum ?

Een Integraal Kindcentrum is een onderwijsvernieuwing die verloopt in fasen die allen doorlopen dienen te worden.

Lees verder

vakbekwaam zijn en vakbekwaam blijven

Een evidence- based denkkader voor goed opbrengstgericht onderwijs.

Lees verder

Opbrengstgericht Werken met hoogbegaafden

Opbrengstgericht werken met hoogbegaafden

Lees verder

Hoe werkt opbrengstgericht werken met kleuters?

Hoe werkt Opbrengstgericht werken met kleuters?

Lees verder

In een jaar van (zeer) zwak naar het basisarrangement.

Lees verder

Vergaderen is een van de grootste ergernissen van het onderwijspersoneel omdat het vaak als niet effectief en efficiënt beleefd wordt.

Lees verder

Waar staan we nu?

Analyse huidige situatie door een interne audit

Lees verder

Waar willen we naar toe?

Een gerichte eenduidige focus

Lees verder

Het topje van de ijsberg zie je ...de rest niet?

Coachen onder de waterlijn is wordt gezien als extra kwaliteit om mensen in beweging te krijgen.

Lees verder

Hoe smelt een ijsberg?

Wat doe je met een ijsberg om deze te laten smelten?

Lees verder

Het verzorgen van trainingen en/of opstellen draaiboek crisisbeheersing en calamiteitenaanpak.

Lees verder

Het terugbrengen van het verzuimpercentage naar 6 % of lager binnen 2 jaar.

Lees verder

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.