HomeFilmpjes en artikelenSlechte school eerder dicht

Slechte school eerder dicht

Slechte school eerder dicht

Scholen die slecht onderwijs geven aan leerlingen moeten voortaan eerder de deuren sluiten als het aan staatssecretaris Dekker ligt. Scholen krijgen eerder een signaal dat ze onderpresteren en intensieve hulp als ze zwak zijn om er snel weer bovenop te komen. Als ze ondanks die hulp zeer zwak worden, krijgen ze voortaan nog maar een jaar de tijd om de kwaliteit op orde te brengen. Lukt dat niet, dan kunnen ze worden gesloten. Die termijn is nu twee jaar. Dekker stuurt vandaag het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer dat dit regelt.

Sluiten school uitzondering

Dekker wil hiermee voorkomen dat leerlingen de dupe worden van falende pogingen om de onderwijskwaliteit op slechte scholen op orde te krijgen. "Elke dag dat een kind slecht onderwijs krijgt, is er wat mij betreft een teveel. Natuurlijk krijgen scholen de kans om de onderwijskwaliteit op orde te krijgen maar ze mogen niet meer tot in lengte van dagen blijven aanmodderen", aldus de staatssecretaris. Aangezien het aantal zeer zwakke en zwakke scholen de afgelopen jaren enorm is gedaald en nog nooit zo laag is geweest, schat Dekker in dat hij deze nieuwe wettelijke mogelijkheid slechts in enkele gevallen hoeft te gebruiken. "Het sluiten van een school heeft grote impact, het zal niet vaak voorkomen. Maar mocht het nodig zijn dan kunnen we dat in de toekomst eerder. In het belang van kinderen, want dat staat voor mij bovenaan".

Uitstekend onderwijs; minder inspectie

"Als scholen slecht zijn, dan zitten we als een bok op de haverkist. Als scholen uitstekend onderwijs bieden dan krijgen ze meer ruimte", gaf de staatssecretaris onlangs aan tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting. Dekker maakte toen bekend dat hij buitengewoon goed presterende scholen meer wil belonen met minder regeldruk. Hij start daartoe een experiment met inspectievrije scholen. Scholen die het verdienen krijgen meer ruimte om zelf hun kwaliteit te waarborgen. De Tweede Kamer wordt binnenkort nader geïnformeerd over het experiment.

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.