HomeFilmpjes en artikelenLesson Study

Lesson Study

Teamleren is effectief en zorgt voor een betere onderlinge sfeer. De belangrijkste drive om met teamleren te starten is omdat de motivatie van iedere deelnemer vanaf de start positief is. Men is betrokken en intrinsiek gemotiveerd.  Als het gaat om verbetering van instructievaardigheden van de leerkracht, het werken met convergente differentiatie, het klassenmanagement en/of het pedagogisch klimaat is teamleren uitermate geschikt om toe te passen.

De werkwijze 'lesson-study' wordt beschreven in het artikel:  lesson study, de oplossing om teamleren succesvol in te zetten.

Lees het artikel:Lesson Study versie def 221304.pdf

U kunt meer informatie krijgen bij Monique Rosens en bespreek of deze aanpak ook voor jullie team kan gaan werken.

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.