HomeFilmpjes en artikelenHet jonge kind: volgen of sturen!!??

Het jonge kind: volgen of sturen!!??
Kader primair 2013.pdf

In de laatste Kader Primair december 2013 nummer 4 van Kader Primair is het bijgevoegd artikel te vinden over het thema: het Jonge Kind. Aan het woord is pedagoog Kathy van Tuil waarin ze onderbouwd waarom ze het onderwijs te vaak kindvolgend vindt. "Je moet niet afwachten of een kind 'er aan toe' is; je moet juist werken aan zijn ontwikkeling zodat het kan profiteren van onderwijs. Ze onderschrijft duidelijk de 'zone van de naaste ontwikkeling' (Vygotsky) waarbij peuters en kleuters uitgedaagd worden om iets nieuws te leren (op hun tenen te lopen, leerervaringen opdoen) om verder te komen in hun ontwikkeling. Hiervoor is een leerkrachtgestuurde aanpak nodig.

Een pedagogische sterke peuterspeelzaal, een kwalitatief sterke kinderdagverblijf of op een 'alles-in-een-school' voor leerlingen vanaf 2,5 jaar. Het kan allemaal mits we realiseren dat kinderen van vrij spel relatief weinig leren!!

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.