HomeFilmpjes en artikelen21st century skills

21st century skills

In het laatste nummer van BSM 6 (basisschoolmanagement) staat een artikel van Frank Studulski over 21st century skills. In dit artikel wordt uiteengezet wat wordt bedoeld met 21st century skills, wat de kansen en mogelijkheden zijn en wat er in Nederland al mee is gebeurd.

Opnieuw weet Frank ons te raken met zijn artikel. Een innovatie waarbij de basisvakken (taal, rekenen, science en vreemde talen) worden gedekt met de kerndoelen maar er ook skills die nieuw zijn voor scholen worden aangeboden, zoals kritisch denkvermogen en probleemoplossingsvaardigheden. Ook de transversal skills (digitale kennis en vaardigheden, burgerschap, ondernemerschap) zijn belangrijk.

Implementatie van 21st century skills is een belangrijk vraagstuk en zou  moeten plaatsvinden van onderop. Dit geeft ook veel meer een duurzame verandering. Kennisnet heft de zeven kenmerken samengevat in een 'dartboard'.

Voor scholen die wat willen en enthousiast zijn, die vinden hun weg wel.

Meer lezen....Studulski 21st century skills.pdf

06 20 42 84 29

Daadkracht aan de basis.